Nanologica Företrädesemission

Nanologica logotype
28 september
Plats: Kockum Fritid
Tid: 07:30
Arrangör: Aktiespararna
Anmälan →
26 september
Plats: Svenska Mässan
Tid: 07:00
Arrangör: Aktiespararna
Anmälan →
Information & Documents
Issuer:
Nanologica
Chairman:
Gisela Sitbon
CEO:
Andreas Bhagwani
Subscription period:
2016-09-21 - 2016-10-05
Issue size:
SEK 23m
Subscription price:
SEK 18 per share
Teckningskurs:
18,00 kr per aktie
Emissionsvolym:
22,7 MSEK
Garantier:
Företrädesemissionen är 100 procent säkerställd genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
Övrigt:
Observera att respektive institut kan ha tidigare sista teckningsdag om du tecknar via din depå
Get notified
Do you want to get email notifications about upcoming transactions? Let us know at emissioner@redeye.se
Access our tools & Data
Get your hands on the same professional tools and data that our analyst team use for creating the best return on investment. Sign up for our Premium and access it all today:
All our tools and data included
From 349 SEK / Month Cancel any time

Disclaimer

Materialet på den här delen av webbplatsen är inte, varken direkt eller indirekt, avsett för spridning, publicering eller distribution inom eller till Amerikas Förenta Stater (”USA”), Kanada, Irland, Schweiz, Sydafrika, Japan, Hong Kong, Singapore, Australien eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion i vilken distribution av materialet inte skulle vara förenligt med lagar eller regler i sådan jurisdiktion eller förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag.

Varje person som önskar ta del av materialet måste först själv undersöka om denne är föremål för lokala krav som förbjuder eller annars begränsar dennes möjligheter att göra så. Jag bekräftar att jag har läst och accepterat ovanstående information samt garanterar att jag inte är bosatt, medborgare, eller befinner mig i USA, Kanada, Irland, Schweiz, Sydafrika, Japan, Hong Kong, Singapore, Australien eller Nya Zeeland, eller något annat land där erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot lagar eller regler i sådant land.