Saniona: Mycket som bubblar i grytorna

Research Update

2016-03-11

14:50

Året har börjat bra och bolaget har levererat två nya kommersiella avtal och ett prestigefullt forskningssamarbete. Avtalen förstärker bredden av projektportföljen, men framför ger de ett bra finansiellt tillskott. På aktiemarknaden har dock utdelningen varit relativt begränsad, och aktien har utvecklats endast marginellt bättre än börsen hittills i år. Vi har uppdaterat våra prognos och inkluderat årets nya avtal. Efter dessa ändringar har vi höjt vårt motiverade värde till 40 (38) kronor per aktie. Aktien handlas med en ordentlig rabatt mot vårt motiverade värde och jämfört med liknande noterade bolag, vilket framstår oförtjänt. I vårt mer optimistiska scenario (Bull case), där vi räknar med en positiv utveckling för framför allt nyckelprojektet Tesomet, hamnar värdet på 78 kronor och i det mer pessimistiska scenariot (Bear case), när vi istället räknar med bakslag för Tesomet, hamnar det motiverade värdet på 11 kronor.

KP

Klas Palin

Disclosures and disclaimers

Premium Plan required to unlock

Unlock companies to access

more high quality research.