Ask me later

Ask me later

How likely are you to recommend Redeye to a friend or colleague?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Not likely

Very likely

Not likely

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Very likely

Message received

Thanks again for rating us!

West International: Urstarkt och hög aktivitet

2017-06-08

10:41

KL

Kristoffer Lindström

Wests rapport för det första kvartalet 2017 slog vår prognos med hästlängder. Bolaget har aldrig levererat ett så starkt kvartal lönsamhetsmässigt. Korrigerad bruttomarginal för engångsposter landade på urstarka 57 procent, mer är 10 procentenheter över vårt estimat. West fortsätter att presentera flertalet affärer och orderläget har aldrig sett så stark ut. Efter kvartalets utgång meddelade West att de utökar sitt erbjudande inom Självbetjäning, vilket höjer både framtida potential och lönsamhet. Vi ser med intresse på stundande kvartal då utlandsförsäljning bör komma igång på allvar. Efter den senaste tidens utveckling känner vi oss trygga att justera upp våra långsiktiga lönsamhetsestimat något. Vårt motiverade värde i Base-case höjs till 13 (7,5) SEK per aktie. Bear- och Bull-case ökar också, och uppgår till 5,2 respektive 18,6 SEK per aktie.

Disclosures and disclaimers