Members network

Erbjudanden

Transaktioner där Redeye Corporate Finance agerar Rådgivare

Aktuella erbjudanden

Inga aktuella erbjudanden just nu

Kommande erbjudanden

Inga kommande erbjudanden just nu

Nyligen avslutade erbjudanden

Genomför en fullt garanterad företrädesemission om 23,6 MSEK

Teckningstid: 5 december - 19 december 2016

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturana­loga industrikemikalier. Bolaget arbetar framförallt med fenylcapsaicin, en naturanalog syntetisk capsaicin med breda tillämpningar inom en mängd olika områden, såsom tillsats i djurfoder, marin påväxthämmande färg, samt enskilda farmaceutiska områden.

Genomför en fullt garanterad företrädesemission om 24 MSEK

Teckningstid: 29 november - 13 december 2016

ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring).

Heliospectra genomför företrädesemission om upp till 111 MSEK

Teckningstid: 18 november - 2 december 2016

Heliospectra är ett innovativt svenskt bolag som utvecklat och patenterat ett avancerat system för belysning av alla typer av växter. Bolaget skall genomföra en företrädesemission för fortsatta satsningar på sälj och marknadsföring, fortsatt produktutveckling samt för att stärka Bolagets balansräkning.

Alligator Bioscience AB avser att noteras på Nasdaq Stockholm

Teckningstid: 15 november - 22 november 2016

Alligator Bioscience (”Alligator”) är ett forskningsbaserat bioteknikföretag som utvecklar innovativa antikroppsbaserade läkemedel för tumörriktad immunterapi. Bolaget är främst verksamt i de tidiga faserna av läkemedelsutveckling, från idéstadium till och med kliniska studier i fas IIa. Bolaget driver ett flertal projekt - tillsammans med finansierande partner, i egen regi och tillsammans med akademiska inrättningar. Bolaget avser nu att notera sig på Nasdaq Stockholm och i samband med noteringen genomföra en nyemission på upp till 350 MSEK.

CYBAERO GENOMFÖR FÖRETRÄDESEMISSION OM 128 MSEK

Teckningstid: 19 oktober - 4 november 2016

CybAero utvecklar och tillverkar system som på ett effektivt och högkvalitativt sätt gör det möjligt för kunderna att operera från luften utan att riskera sak och person. Bolaget genomför nu en företrädesemission om 128 MSEK i syfte att öka den finansiella flexibiliteten och stödja bolagets målsättning om tillväxt.

Eurocine Vaccines teckningsoptioner till lösen till kurs 2,34 SEK

Teckningstid: 17 oktober - 28 oktober 2016

Eurocine Vaccines AB (publ) genomför just nu en klinisk fas I/II-studie med sin läkemedelskandidat ImmunoseFLU. För att finansiera slutförandet av studien har bolaget emitterat teckningsoptioner, vilka nu förfaller till lösen. För nya investerare finns möjligheten att förvärva teckningsoptioner (EUCI TO 1) via börsen och delta i emissionen.

Nanologica Företrädesemission

Teckningstid: 21 september - 5 oktober 2016

Nanologicas styrelse beslutade den 25 augusti 2016, med godkännande från extra bolagsstämma den 12 september 2016, att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om 22,7 mkr. De som på avstämningsdagen den 19 september 2016 är registrerade som aktieägare i Nanologica har rätt att teckna tre (3) nya aktier för varje åtta (8) innehavda aktier i bolaget. Teckningskursen har fastställts till 18 kronor per aktie. Teckningsperioden löper från och med den 21 september till och med den 5 oktober 2016.