NEXT GENERATION INVESTMENT BANKING

Members network

Erbjudanden

Transaktioner där Redeye Corporate Finance agerar Rådgivare

Aktuella erbjudanden

Inga aktuella erbjudanden just nu

Kommande erbjudanden

Idogen: Företrädesemission för offensiv utvecklingsplan

Teckningstid: 24 maj - 12 juni 2017

Idogen har uppnått goda forskningsresultat inom hemofili A (blödarsjuka) och erhållit särläkemedelsstatus från Europeiska läkemedelsmyndighetens kommitté för särläkemedel. Bolaget genomför nu en kapitalisering för att säkerställa långsiktig finansiering av fas I/IIa-studier inom hemofili A samt fas I/IIa-studier av en andra indikation. Kapitaliseringen genomförs i form av en företrädesemission av "units" bestående av aktier och två serier av teckningsoptioner med olika löptid. Såväl befintliga som nya aktieägare inbjuds att teckna i emissionen.

Nyligen avslutade erbjudanden

XMReality AB genomför nyemission inför notering på First North

Teckningstid: 16 mars - 4 april 2017

XMReality är pionjärer inom Augmented Reality (AR) och har en stark marknadsposition med sin mjukvara – XMReality Remote Guidance – en lösning som revolutionerar kunskapsöverföring via internet. Bolaget fokuserar på industriella kunder och kundlistan innefattar ett antal globala industribolag. Bolaget genomför nu en nyemission inför notering på Nasdaq First North.

Senzime genomför företrädesemission om 24,4 MSEK

Teckningstid: 14 mars - 28 mars 2017

Senzime utvecklar produkter för att monitorera patienter inför, under och efter en operation. Produkterna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Bolaget verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolaget planerar nu att genomföra en företrädesemission om ca 24,4 MSEK i syfte att möjliggöra för kommersialisering av Bolagets produkter.

Crowdsoft genomför nyemission för ökade säljinsatser

Teckningstid: 13 mars - 27 mars 2017

Crowdsoft Technology har utvecklat en unik och patentsökt lösning för kommunikation där den gör som mest nytta. Mjukvaran "C-One" möjliggör snabb, säker och framför allt effektiv kommunikation vare sig det handlar om en inkommande patient på en akutmottagning, ett säkerhetspådrag på en flygplats eller avbrott i ett företags produktion. Den abonnemangsbaserade affärsmodellen innebär en naturlig skalbarhet och en hög andel återkommande intäkter. Under 2016 och 2017 har Crowdsoft tecknat de första kommersiella avtalen, bland annat med Karolinska Universitetssjukhuset, och genomför nu en företrädesemission för att ytterligare öka försäljningsinsatserna.

Annexin Pharmaceuticals AB genomför nyemission inför notering på First North

Teckningstid: 6 mars - 23 mars 2017

Annexin Pharmaceuticals AB är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV, som är ett kroppseget protein, Annexin A5, är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Bolaget genomför nu en nyemission om cirka 54,45 MSEK för att bl a finansiera en klinisk fas I-studie som beräknas starta i Q4 2017. Emissionen är garanterad om ca 92 %.

Genomför en fullt garanterad företrädesemission om 23,6 MSEK

Teckningstid: 5 december - 19 december 2016

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturana­loga industrikemikalier. Bolaget arbetar framförallt med fenylcapsaicin, en naturanalog syntetisk capsaicin med breda tillämpningar inom en mängd olika områden, såsom tillsats i djurfoder, marin påväxthämmande färg, samt enskilda farmaceutiska områden.

Genomför en fullt garanterad företrädesemission om 24 MSEK

Teckningstid: 29 november - 13 december 2016

ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring).

Heliospectra genomför företrädesemission om upp till 111 MSEK

Teckningstid: 18 november - 2 december 2016

Heliospectra är ett innovativt svenskt bolag som utvecklat och patenterat ett avancerat system för belysning av alla typer av växter. Bolaget skall genomföra en företrädesemission för fortsatta satsningar på sälj och marknadsföring, fortsatt produktutveckling samt för att stärka Bolagets balansräkning.

Alligator Bioscience AB avser att noteras på Nasdaq Stockholm

Teckningstid: 15 november - 22 november 2016

Alligator Bioscience (”Alligator”) är ett forskningsbaserat bioteknikföretag som utvecklar innovativa antikroppsbaserade läkemedel för tumörriktad immunterapi. Bolaget är främst verksamt i de tidiga faserna av läkemedelsutveckling, från idéstadium till och med kliniska studier i fas IIa. Bolaget driver ett flertal projekt - tillsammans med finansierande partner, i egen regi och tillsammans med akademiska inrättningar. Bolaget avser nu att notera sig på Nasdaq Stockholm och i samband med noteringen genomföra en nyemission på upp till 350 MSEK.

CYBAERO GENOMFÖR FÖRETRÄDESEMISSION OM 128 MSEK

Teckningstid: 19 oktober - 4 november 2016

CybAero utvecklar och tillverkar system som på ett effektivt och högkvalitativt sätt gör det möjligt för kunderna att operera från luften utan att riskera sak och person. Bolaget genomför nu en företrädesemission om 128 MSEK i syfte att öka den finansiella flexibiliteten och stödja bolagets målsättning om tillväxt.

Eurocine Vaccines teckningsoptioner till lösen till kurs 2,34 SEK

Teckningstid: 17 oktober - 28 oktober 2016

Eurocine Vaccines AB (publ) genomför just nu en klinisk fas I/II-studie med sin läkemedelskandidat ImmunoseFLU. För att finansiera slutförandet av studien har bolaget emitterat teckningsoptioner, vilka nu förfaller till lösen. För nya investerare finns möjligheten att förvärva teckningsoptioner (EUCI TO 1) via börsen och delta i emissionen.

Nanologica Företrädesemission

Teckningstid: 21 september - 5 oktober 2016

Nanologicas styrelse beslutade den 25 augusti 2016, med godkännande från extra bolagsstämma den 12 september 2016, att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om 22,7 mkr. De som på avstämningsdagen den 19 september 2016 är registrerade som aktieägare i Nanologica har rätt att teckna tre (3) nya aktier för varje åtta (8) innehavda aktier i bolaget. Teckningskursen har fastställts till 18 kronor per aktie. Teckningsperioden löper från och med den 21 september till och med den 5 oktober 2016.