NEXT GENERATION INVESTMENT BANKING

Members network
Limited Mobile Version
XVIVO

Xvivo Perfusion

News article

Print

XVIVO: PLACING AV 10% NYA AKTIER PLANERAS


STOCKHOLM (Direkt) Medicinteknikbolaget Xvivo Perfusion, verksamt inom transplantationssjukvård, planerar en riktad nyemission av upp till 2.361.408 aktier som med hjälp av Pareto ska säljas genom så kallad accelererad bookbuilding under ...

STOCKHOLM (Direkt) Medicinteknikbolaget Xvivo Perfusion, verksamt inom transplantationssjukvård, planerar en riktad nyemission av upp till 2.361.408 aktier som med hjälp av Pareto ska säljas genom så kallad accelererad bookbuilding under torsdagskvällen.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget har i dagsläget 23.614.088 aktier.

Anledningen till "placingen" är främst att accelerera ett projekt inom hjärttransplantationer, med mål att nå en global marknadsregistrering.

Att aktieägarnas företrädesrätt frånträds motiveras med att bredda ägarbasen, samt att en riktad nyemission är billigare och snabbare.

Antalet ägare i bolaget uppgår till drygt 5.000 enligt Holdings, med Bure Equity som största ägaren med 20,7 procent av aktierna per årsskiftet. Aktien handlas på midcaplistan med ett börsvärde på 1,9 miljarder kronor.