NEXT GENERATION INVESTMENT BANKING

Members network
Limited Mobile Version
TOBII

Tobii

Press release

Print

Nytt antal aktier och röster i Tobii

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 97 095 065 aktier och röster i bolaget. Aktiekapitalet uppgår efter ökningen till 704 612,31 SEK. Ökningen av antalet aktier tillkommer till följd av inlösen av optioner inom ramen för ...

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 97 095 065 aktier och röster i bolaget. Aktiekapitalet uppgår efter ökningen till 704 612,31 SEK. Ökningen av antalet aktier tillkommer till följd av inlösen av optioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram.

Denna information är sådan information som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2017, kl. 15.00.