NEXT GENERATION INVESTMENT BANKING

Members network
Limited Mobile Version
TOBII

Tobii

Press release

Print

Flaggningsmeddelande i Tobii AB

Flaggningsmeddelande i Tobii ABAnmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent556613-9654 Tobii ABInstrumentSE0002591420 AktieInnehavareHandelsbanken Fonder AB Före transaktionenAntal aktier4 843 346Antal ...

Flaggningsmeddelande i Tobii AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556613-9654 Tobii AB
InstrumentSE0002591420 Aktie
InnehavareHandelsbanken Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier4 843 346
Antal rösträtter4 843 346
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2017-03-23
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier4 970 745
 - direkt innehavda rösträtter4 970 745
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,13 %
 - direkt innehavda rösträtter5,13 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,13 % 4 970 745
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,13 % 4 970 745
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter4 970 745
 - andel av rösträtter5,13 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnKatarina Lundborg
 - telefon087011751
 - mejlkalu11@handelsbanken.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.