Förra veckans besked från den europeiska myndigheten Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) att rekommendera att de fyra ledande gadoliniumbaserade kontrastmedel, MultiHance (Bracco), Omniscan (GE Healthcare), Magnevsit (Bayer Healthcare Pharmaceuticals) och Optimark (Guerbet), ska dras in från marknaden bygger på en genomgång av data som visat på risk för ackumulation av gadolinium i hjärnan. För övriga återstående gadoliniumbaserade produkter rekommenderar myndigheten att lägsta dosering används. Det är inte säkert att amerikanska myndigheter kommer följa Europa i denna fråga, men vi anser att detta slår ytterligare mot förtroendet att använda gadoliniumbaserade kontrastmedel. Detta talar för ett förstärkt intresset i branschen av nya säkrare och bättre produkter så som SapgoPix, då behovet av kontrastmedel vid MR-undersökningar kvarstår. Spago Nanomedicals projekt tog viktiga steg framåt under 2016 och vi förväntar oss att kliniska studier med SpagoPix kan påbörjas under 2018. Vårt motiverade värde uppgår till 25 kronor.