NEXT GENERATION INVESTMENT BANKING

Members network
Limited Mobile Version
POLYG

Polygiene

Fundamental View

Polygiene bygger ett varumärke baserat på funktionaliteten permanent odörkontroll (Polygiene Odor Control Technology), och det kommuniceras med Polygiene®, STAY FRESH®, Odor Free samt ”Wear More. Wash Less®”. Strategin bygger på ett Ingredient Brand, likt Gore-Tex, Windstopper etc. och bolaget är idag det marknadsledande Ingredient Brandet inom segmentet Sport & Outdoor. Polygiene fokuserar på premiumvarumärken för alla typer av kläder (sport, fritid, mode, vardag, arbete etc.), skor och hemtextiler. Genom åren har partnerlistan ökat från cirka 25 partners (2009) till mer än 100 (2016). Blad kunderna (benämns ofta partners av Polygiene) finns bland annat Adidas, Patagonia, Converse Footwear (Japan), Athleta och Hugo Boss. Bolaget jobbar utifrån en helhetslösning (inklusive additiv, appliceringskunnande, co-branding, etiketter, kundutbildning, konsumentundersökningar etc.). Additiven är bland annat baserade på silversalt (silverklorid) tillverkat av återvunnet silver och används idag för textiler, skum, plast eller färg. Polygiene sysselsätter idag 12 personer (9 anställda och 3 konsulter), med huvudkontor i Malmö. Christian von Uthmann är VD och Lennart Holm styrelseordförande. Utöver det har bolaget agenter och distributörer på över 20 platser runt om i världen och ett rådgivande utskott (Advisory Board) bestående av en varumärkesexpert, en kommunikationsexpert samt en miljöexpert. Polygiene har sedan bolaget grundades 2006 växt med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 60 procent och omsatte 52 (35) miljoner kronor 2015. Bolaget är lönsamt sedan 2013 och under 2015 uppgick EBIT-marginalen till 11 procent.

Last updated: 2017-05-19 Source: Redeye

Det är viktigt med förståelse för att Polygiene inte bara grundar sig på ett additiv utan bolagets konkurrensfördel ligger framförallt i dess affärsmodell och strategi. Förutom additiven och varumärkesutvecklingen (Ingredient Brand) investerar Polygiene stora resurser i andra aktiviteter för att stärka sitt erbjudande och konkurrenskraft. Syftet är att aktivt arbeta med hela värdekedjan och erbjuda kunderna en helhetslösning. Additiven är baserade på ett bärarmaterial med hög specifik yta där man fäst ett silversalt (silverklorid) tillverkat från återvunnet silver. Produkten är genom sin konstruktion mycket säker, effektiv och långtidsverkande. Idag används additivet för behandling av textiler, skum, plast och färg. Silver har länge använts som en antimikrobiell lösning för dess bakteriehämmande egenskaper och finns naturligt i vatten och på land. Enbart svett har ingen odör, utan består till stora delar av vatten och salt. Odören utvecklas när bakterier i tyget blandas med svett och sprider sig. Polygienes additiv hämmar tillväxten av bakterier som orsakar odören, därmed en odörfri upplevelse. Den aktiva substansen i Polygiene är silverklorid (AgCl), och inte nanosilver eller silvernitrat som används av vissa företag. I helhetslösningen ingår aktiviteter som utbildning av kundernas textilfabriker inom anpassade tillämpningar, varumärkesutbildning för kundernas medarbetare, konsumentundersökningar, ansvar för kundsupport och reklamation som rör varumärket Polygiene, kontinuerliga tester av funktionalitet med mera.

Last updated: 2017-05-19 Source: Redeye

Det är flera faktorer som bidrar till positiva marknadsutsikter framöver, bland de viktigaste är: i) baserat på våra intervjuer med partners framkommer det att intresset kring funktionaliteten odörkontroll har ökat starkt de senaste åren, både från tillverkare (varumärkena/företagen) och slutkonsument. Denna trend är kanske den allra viktigaste när vi blickar framåt ii) enligt en konsumentundersökning gjord av Cotton Incorporated kunde 68 procent av konsumenterna tänka sig att betala mer för ett anti-odörbehandlat plagg iii) enligt Textileworld har efterfrågan på textil ökat med 55,7 miljoner ton under perioden 1980-2014 – där 73 procent är hänförbart till polyester, och det finns inga tecken på att framtiden kommer se annorlunda ut. Men polyester har en stor baksida – det utgör en utmärkt bas för odörgivande bakterietillväxt iv) 2015 såldes totalt 15 miljoner meter Polygiene-behandlat tyg. För en förståelse kring tillväxtpotentialen utgör det, enligt Redeyes egna analys, 4 procent av all tyg Adidas konsumerade för sina plagg under 2015. Ser man till allt tyg som alla Polygiene partners antas ha konsumerat 2015 så är andelen Polygiene-behandlat tyg i dagsläget mycket liten. Ur ett konkurrensperspektiv finns det ett flertal kemiföretag som rent tekniskt levererar ett väl fungerande additiv för odörkontroll, bland annat PurThread, Ultra-Fresh, Noble Biomaterials (X-static), Microban (Scentry), Dow Chemical (Dow Silvadur), Sanitized (Actifresh) och HeiQ (HeiQ Fresh Tech). Ser man till konkurrensen ur ett varumärkesperspektiv smalnar konkurrensen till att i princip endast inkludera HeiQ och Dow Silvadur. Eftersom vi bedömer den långsiktiga konkurrensfördelen ligga i bolagets helhetslösning och framförallt varumärket, bör det vara fokus vid en jämförelse. Och hittills är det ingen konkurrent som lyckats bygga upp en liknande helhetslösning eller ett lika starkt varumärke.

Last updated: 2017-05-19 Source: Redeye

Polygiene bygger ett varumärke (Ingredient Brand, likt Gore-Tex) baserat på funktionaliteten permanent odörkontroll (Polygiene Odor Control Technology). Det är hittills ingen konkurrent som lyckats bygga upp en liknande helhetslösning eller ett lika starkt varumärke. Detta bedömer vi vara bolagets konkurrensfördelar. Ett etablerat faktum för Ingredient Brand-strategier handlar om att det ledande varumärket erhåller stor marknadsdominans. Lyckas bolaget upprätthålla sin ledande position inom Sport & Outdoor och erövra samma position i de nyare segmentsatsningarna Livsstil, Skor och Hemtextiler, finns stora chanser att nästa svenska exportsuccé kan vara ett litet bolag listat på First North. Idag bedömer vi marknaden ha frågetecken kring lönsamheten. I våra
prognoser är förlust 2017 och en låg lönsamhet 2018 inprisad till följd av ökade marknadssatsningar och rekryteringar. Först 2019 väntas en högre lönsamhetsnivå då skalbarheten i de fasta kostnaderna gör ett avtryck. För en långsiktig ägare ser vi därför dagens kursnivåer som attraktiva, värderingen vid base case uppgår till 16 kronor per aktie och fair value range till 6-22 kronor. Vid base case ser vi en genomsnittlig försäljningstillväxt om 18 procent per år under prognosperioden 2017- 2026. Därefter räknar vi med att bolaget når en mognadsfas och växer med 2 procent. Under samma period förväntar vi oss en genomsnittlig EBITmarginal
på 14,0 procent, den långsiktiga EBIT-marginalen uppgår till 13 procent (Polygienes finansiella mål är en tillväxt på 30 procent samt en EBIT-marginal på 15,0 procent). WACC:en uppgår till 10,8 procent. Vi ser nya samarbeten med globala ledande varumärken som naturliga triggers för aktien. Även marginalförbättringar utgör katalysatorer då skalbarheten i de fasta kostnaderna skulle bekräftas. De största riskerna är förknippade med: i) Debatten kring kemikalier i textiler. ii) Den snabba tillväxten – det är alltid en utmaning att växa med både kvalitet och lönsamhet i hög takt samt det faktum att 10 kunder står för cirka 60 procent av omsättningen. iii) Funktionssegmentet odörkontroll är en relativt ny marknad som fortfarande måste bevisa sin existens, idag är det för tidigt att avgöra om odörkontroll är här ”för att stanna”.

Last updated: 2017-05-19 Source: Redeye