NEXT GENERATION INVESTMENT BANKING

Members network
Limited Mobile Version
POLYG

Polygiene

News article

Print

POLYGIENE: ÖKAD KOSTNAD PR OCH MARKNADSAKTIVITETER TYNGDE 1 KV


STOCKHOLM (Direkt) Odörkontrollsbolaget Polygienes resultat för det första kvartalet 2017 tyngdes av ökade kostnader för PR- och marknadsaktiviteter, helt i linje med vad vd Christian von Uthmann påtalat i samband med bokslutet för ...

STOCKHOLM (Direkt) Odörkontrollsbolaget Polygienes resultat för det första kvartalet 2017 tyngdes av ökade kostnader för PR- och marknadsaktiviteter, helt i linje med vad vd Christian von Uthmann påtalat i samband med bokslutet för 2016.

Kostnaderna för PR- och marknadsaktiviteter under första kvartalet uppgick till -6,9 miljoner kronor (-4,1).

"Det kommer att vara kvartal som kan vara både lägre och kanske eventuellt något högre. Oftast har vi relativt höga kostnader i början på året, men det ska inte vara väsentligt högre i så fall utan snarare lite nedåt", säger Polygienes avgående finanschef Jan Bertilsson till Nyhetsbyrån Direkt.

Tillväxten under det första kvartalet 2017 låg på 30 procent med en omsättning på 17,4 miljoner kronor (13,4). Utfallet ligger därmed invid målet om en genomsnittlig tillväxt för omsättningen på över 30 procent över en konjunkturcykel.

Jan Bertilsson påtalar dock att Polygiene hellre förordar en jämförelse över en rullande 12 månadersperiod.

För rullande 12 månader låg omsättningen på 65,5 miljoner kronor (58,1). Det motsvarar en tillväxt på 13 procent, alltså klart under målet.

Tillväxten har som Jan Bertilsson också påpekar varierat kraftigt mellan olika kvartal. Så sent som i det första kvartalet 2016 låg tillväxten under kvartalet på 97 procent.

För resten av 2017 vill Polygiene fortsätta att växa med "kontrollerat resultat", och med både befintliga och nya kunder. Bolaget lämnar däremot inga helårsprognoser.

Med stöd av en sekventiell minskning av kundfordringar lyckades Polygiene, trots röda siffror i kvartalet, redovisa ett positivt kassaflöde för den löpande verksamheten med 0,7 miljoner kronor (-3,1) De likvida medlen vid rapportperiodens utgång låg på 20,8 miljoner kronor (24,4).

"Vi ser totalt sett att vi ska kunna ha ett positivt kassaflöde över året", säger Jan Bertilsson.

Under våren har Polygiene meddelat om en del förändringar i bolagets ledning samt styrelse. Styrelseordförande Lennart Holm förslås ta ett steg tillbaka och fortsätta som styrelseledamot medan Polygienes största ägare, Richard Tooby, tar över posten som styrelseordförande. Tooby, som sedan tidigare innehaft en plats i Polygienes styrelse, har drygt 2 miljoner aktier i bolaget motsvarande lite drygt 10 procent av kapitalet och rösterna.

Lennart Holms avgång från posten som styrelseordförande ska röra sig om en prioriteringsfråga då han har flera andra styrelseuppdrag vid sidan av det i Polygiene, däribland som ordförande för Billerudkorsnäs och Nexam Chemical Holding.

Vidare har Daniel Oelker föreslagits som ny styrelseledamot medan Mikael Bluhme avböjt omval.

Styrelseförändringarna är föremål för beslut på ordinarie årsstämma den 17 maj i Malmö.

I bolagsledningen kommer finanschef Jan Bertilsson att lämna bolaget i maj och ersättas av Ulrika Björk. Enligt Jan Bertilsson är det "ingen dramatik i det" utan handlar om att Jan Bertilsson vill "göra lite andra saker".

Polygiene har under onsdagseftermiddagen backat med närmare 4 procent till 13 kronor per aktie.

Graf: Polygienes kursutveckling onsdagen den 10 maj 2017.

image

Källa: Infront