NEXT GENERATION INVESTMENT BANKING

Members network
Limited Mobile Version
POLYG

Polygiene

News article

Print

POLYGIENE: VILL VÄXA BÅDE INOM BEFINTLIGA OCH NYA SEGMENT- VD


STOCKHOLM (Direkt) Polygiene vill fortsätta att växa både med befintliga och nya segment. Geografiskt väntas bolaget också växa, särskilt i Asien."Det här är en tillväxtresa både i de varumärken vi är med och med nya varumärken ...

STOCKHOLM (Direkt) Polygiene vill fortsätta att växa både med befintliga och nya segment. Geografiskt väntas bolaget också växa, särskilt i Asien.

"Det här är en tillväxtresa både i de varumärken vi är med och med nya varumärken och geografier", sade Polygienes vd Christian von Uthmann under en presentation hos Redeye.

Som ett exempel på en befintlig partner där Polygienes vd ser möjlighet att växa nämns Adidas, som för närvarande behandlar cirka 4 procent av sina plagg med Polygienes lösning för luktkontroll. Genom en behandling baserad på silversalt ska produkterna hålla sig fräscha och "svettfria". Rent tekniskt försvinner dock inte svetten utan det är bakterierna som kontrolleras för att det inte ska lukta.

Polygiene har jobbat med Adidas i 3-4 år och genom att bland annat bearbeta designers hoppas de kunna öka sin penetrationsgrad.

På en fråga från Nyhetsbyrån Direkt om hur Adidas Polygienebehandlade produkter säljer svarar Christian von Uthmann:

"Jag tror de säljer bra eftersom vi växer med dem", sade Christian von Uthmannn. Han tillägger att han inte har möjlighet att ge några konkreta siffror som visar på detta.

Polygienes strategi bygger på att vara co-brand till premiumvarumärken. Detta har medfört att Polygiene tidigare tackat nej till anbud från franska sportåterförsäljaren Decathlon.

Om Polygiene lyckas med sin ambition att bli marknadsledare inom sitt co-brand uppges vinnaren inom sitt segment ta störst marknadsandel. Ett exempel som pekas ut är Gore-tex som tagit marknadsandel på 60-70 procent inom sitt segment för andningsbara membran.

Inom nya segment pekas bland annat Livstil och Hemtextil ut. En marknad där bolaget bara har skrapat på ytan ännu är skosegmentet genom partnersamarbetet med Converse Footwear i Japan.

"Skosegmentet har vi bara börjat nosa på ännu", sade Christian von Uthmann.

I skosegmentet ser Polygiene en långsammare utveckling än inom sportkläder, men bolaget ska ha flera tester på gång inom området.

Som största konkurrent till bolagets produkt nämns ullen med liknande egenskaper, men ofta till ett högt pris. Dessutom är ullen en begränsad resurs som liksom "peak cotton", den begränsning i areal som avgör hur mycket bomull som kan odlas, är långsiktiga trender som enligt Polygiene talar för mer användning av polyester och ett behov av bolagets produkt.

Eftersom Polygienes produkt bygger på silversalt har de inte kunnat ta något patent. Bland andra bolag inom samma område finns schweiziska Heiq. Till skillnad från Polygiene marknadsför Heiq dock odörkontrollsteknologi bara som en del i flera olika koncept.

Ännu så länge står ett fåtal kunder för en stor del av omsättning vilket inte minst illustreras av följande graf från Polygienes årsredovisning för 2015.

Graf: Intäktsfördelning per geografi och per kunder.

image

Källa: Polygienes årsredovisning 2015


För helåret 2016 hade Polygiene en omsättningstillväxt på nästan 20 procent till strax över 60 miljoner kronor. Resultatet för året var negativt, tyngt av marknadssatningar.

Vid utgången av 2016 låg de likvida medlen på 20 miljoner kronor. Tanken är att bolaget inte ska utnyttja hela denna kassa utan Polygiene "räknar under2017 komma tillbaka till break-even", sade Christian von Uthmann.

Polygiene ska enligt sina finansiella mål ha en genomsnittlig tillväxt på över 30 procent över en konjunkturcykel samt en långsiktig marginal på resultat före skatt på över 15 procent.

Ännu så länge har aktiekursen i Polygiene inte rosat marknaden sedan listning på First North i mars 2016.

Graf: Polygienes kursutveckling.

image

Källa: Infront