NEXT GENERATION INVESTMENT BANKING

Members network
Limited Mobile Version
MYCR

Mycronic

News article

Print

MYCRONIC: NYA TILLVÄXT- OCH LÖNSAMHETSMÅL

STOCKHOLM (Direkt) It-företaget Mycronic har beslutat om nya finansiella mål för tillväxten och lönsamheten, enligt bokslutskommunikén. De nya målen är:* Nettoomsättningen inklusive förvärv ska uppgå till 5 miljarder kronor vid slutet ...

STOCKHOLM (Direkt) It-företaget Mycronic har beslutat om nya finansiella mål för tillväxten och lönsamheten, enligt bokslutskommunikén. De nya målen är:

* Nettoomsättningen inklusive förvärv ska uppgå till 5 miljarder kronor vid slutet av perioden för företagets affärsplan 4 till 7 år.

* Rörelseresultatet ska överstiga 15 procent av nettoomsättningen över en konjunkturcykel.

* Nettoskulden ska understiga 3 gånger genomsnittligt ebitda (rörelseresultat före av- och nedskrivningar, räntor och skatt). Genomsnittet beräknas över tre år. Detta mål kvarstår oförändrat.