NEXT GENERATION INVESTMENT BANKING

Members network
Limited Mobile Version
IMMU

Immunicum

News article

Print

IMMUNICUM: REKRYTERAT FÖR AFFÄRSUTVECKLING, UTÖKAD FÖRLUST 1 KV

STOCKHOLM (Direkt) Immunicum har under det gångna kvartalet förstärkt ledningen med en person inom affärsutveckling. Målet har varit att introducera Immunicum till nyckelpersoner inom den internationella bioteknikindustrin, inklusive ...

STOCKHOLM (Direkt) Immunicum har under det gångna kvartalet förstärkt ledningen med en person inom affärsutveckling. Målet har varit att introducera Immunicum till nyckelpersoner inom den internationella bioteknikindustrin, inklusive bioteknik- och läkemedelsföretag, internationella investerare och branschledare.

Det framgår av bolagets rapport för det första kvartalet.

För Mereca-studien i fas 2 för behandling av njurcancer med läkemedelskandidaten Intuvax i kombination med sunitib förväntar sig Immunicum kunna ha de första patienterna i USA tillgängliga för behandling under andra kvartalet 2017.

Den pågående förlängda fasen av fas 1-studien med Intuvax för behandling av levercancer har rekryterat de sista sex patienterna i studien och förväntas komma att redovisa resultat under det tredje kvartalet 2017.

För det första kvartalet 2017 redovisar Immunicum ett resultat före skatt på -20,6 miljoner kronor (-9,6). I kvartalet ingår engångskostnader om 1,5 miljoner kronor. Intäkterna uppgår till 0,1 miljoner kronor (0).

De ökade kostnaderna i bolaget förklaras av ökade kostnader för kliniska prövningar och kostnader hänförligt till den förestående listningen på Nasdaq Stockholms huvudlista.

Kassaflödet från den löpande verksamheten låg på -18,6 miljoner kronor (-10,1) med likvida medel på 84,3 miljoner kronor (33,5) vid utgången av rapportperioden.