STOCKHOLM (Direkt) Hansa Medical meddelar att bolagets fas 2-studie med IdeS i förvärvad TTP inte kommer att fullföljas.

"Beslutet är fattat efter en inledande bedömning av risk nytta-profilen för IdeS i asymtomatiska TTP-patienter", heter det i ett pressmeddelande.

Hansa Medical uppger att beslutet att avbryta studien inte har någon inverkan på bolagets pågående studier med IdeS i njurtransplantation eller planerade studier i andra autoimmuna indikationer.