Igår kväll presenterades data från den pågående amerikanska fas II-studien professor Stanley Jordan, Cedars-Sinai Medical Center i Los Angeles, vid American Transplant Congress (ATC) som pågår i Boston. Studien omfattar upp till 20 patienter och data från de första 10 patienterna är lovande.

Patienterna som var högsensitiserade blev transplanterbara eftersom nivån av donatorspecifika antikroppar uppges ha minskat till noll inom sex timmar efter behandling med IdeS. Patienterna genomgick njurtransplantationer som utförts mellan 18 juli 2015 och 2 maj 2016. Uppföljningstiden är sex månader.

En av patienterna utvecklade donatorspecifika antikroppar (DSA) och antikroppsmedierad avstötning (ABMR), men svarade på behandling. Samtliga transplanterade njurar fungerar väl och kreatinnivåerna har normaliserats i alla patienter efter transplantation.

Slutsatsen som professor Jordan drog var att behandling med IdeS är en robust och effektiv teknik för att eliminera DSA. Det gör patienterna transplanterbara utan tidig ABMR och tillsammans med intravenöst gammaglobulin och rituximab, resulterade behandlingen i långsiktig suppression av DSA.

Vi konstaterar att det är lovande data från högsensitiserade patienter som är en utmanande grupp med begränsade behandlingsalternativ. Resultaten bekräftar tidigare data som visat att IdeS snabbt och effektivt sänker DSA på ett sätt som gör patienter transplanterbara. En aspekt som är värd att följa extra noga är avstötningsreaktioner som kommer efter den mest kritiska fasen passerats.

Vårt motiverade värde är 66 kronor per aktie och vi gör inga förändringar med anledning av presenterade data. Den 17 maj presenterades data från de första fyra patienterna och igår var alltså ytterligare sex inkluderade. Vi räknar med 60 procent sannolikhet att produkten kommer till marknaden. Det är en relativt hög sannolikhet som förutsätter att data fortsätter att falla väl ut.