NEXT GENERATION INVESTMENT BANKING

Members network
Limited Mobile Version
DGC

DGC One

Research note

Print

DGC One Q4: En första kommentar

DGC:s rapport för det fjärde kvartalet visar på lite lägre försäljning och marginaler än väntat. Vi hade framförallt räknat med högre intäkter från affärsområdet IT-drift.

Försäljning och EBIT uppgick till 187,1 (165,9) och 18,2 MSEK (14,5), mot väntade 193,0 respektive 21,0 MSEK. DGC kommunicerar också att Förvaltningsrätten i januari dömt till Telias fördel gällande Arbetsförmedlingens stora upphandling av kontaktcenter- och växeltjänster (en upphandling DGC vann i juni men som Telia överklagade). DGC överklagar nu domen för att ge sin bild av upphandlingen och har fortfarande hopp om att få affären. Ingen ny information gällande ramavtalet (IT-drifttjänster) med Kammarkollegiet kommunicerades.

Vi återkommer med en sedvanlig analysuppdatering inom de närmsta dagarna.