STOCKHOLM (Direkt) Bioinvents avtal med Pfizer ger anledning till höjt motiverat värde.

Det skriver Redeye i en analysuppdatering

I basscenariot höjs motiverat värde till 5:60 kronor per aktie, från tidigare 3:50 kronor.

För "bear case"-scenariot sker en höjning till 2:20 (1:50) kronor och "bull case"-scenariot höjs till 11 (10) kronor.