Samarbetsavtalet med Pfizer är en ordentlig fjäder i hatten för bolaget och ledningen som länge talat om möjligheterna att få till avtal kring dess forskning. Exakt vad för måltavlor det handlar om är ännu inte tillkännagivet, men det handlar om flera. Forskningssamarbete drivs inledningsvis tillsammans, och Bioinvent får forskningsfinansiering för deras del i samarbetet. Kontantersättningen inkluderar en investering från Pfizer på 6 miljoner dollar, som därmed blir bolaget tredje största ägare med drygt 7 procents ägande. Den riktade emissionen till Pfizer sker till en premiekurs 2,56 kronor, 30 procent över den volymvägda genomsnittskursen senaste tio handelsdagar. Avtalet innebär ordentlig förstärkning av bolagets redan goda finansiering, samt betydelsefull validering av forskningen och ledningen. Vi gör en översyn av vår Bioinvent-modell och räknar med att ordentligt höja vårt nuvarande motiverade värde.