Fredagens besked om att avsluta fas II-studien inom multipelt myelom kommer efter en omfattande analys gjorts av den händelse om ett kardiopulmonellt fall för en patient i studien. Vi uppfattar att det inte varit möjligt att helt utesluta att händelsen var relaterad till BI-505, vilket gjort det omöjligt att gå vidare. Beskedet får betraktas som ett avslut för BI-505-projektet som vi räknar med läggs ned. Det inträffade har ingen påverkan för bolagets övriga kliniska projekt.

Tur i oturen är att patienten som drabbades mår bra och för bolaget att detta skedde i ett relativt tidigt skede i studien, då endast en mindre del av investeringen tagits. Utan några exakta siffror på kostnader för studien uppskattar vi att det förtida stoppet leder till lägre kostnader i rörelsen närmaste två åren på 20-40 miljoner kronor.

BI-505 var det projekt av bolagets två helägda kliniska projekt vi sett lägst potential i med en förväntad försäljningspotential på 400 miljoner dollar. 

Vårt fundamentalt motiverade värde är oförändrat på 3,5 kronor per aktie efter beskedet, då vi redan exkluderat BI-505-projektet i samband med att en ”full clinical hold” utfärdades.

Sedan tidigare har bolaget satt upp målet att före årsskiftet 2016/17 välja en produktkandidat från sin forskning kring den immunonkologiska måltavlan OX40, vilket kan bli en trigger för aktien om så sker. Huruvida bolaget levererar på detta i år eller inte återstår dock att se, men tiden börjar minst sagt bli knapp.