Aktiemarknadsdomen (-24%) är hård och aktiepriset har snabbt justerats för att helt räkna ut projektet, vilket representerat 25 procent av bolagsvärdet i vår modell. Ännu är informationen begränsad och det är därför svårt att bedöma möjligheten att studien kommer kunna gå vidare eller inte. Tills vidare tar vi bort projektet i vår värdering av Bioinvent och nytt motiverat värde i basscenariot hamnar på 3,5 (4,5) kronor per aktie. Vårt Bear Case-scenario ligger kvar på 1,5 kronor, men Bull case justeras ned till 8 (10) kronor.