Intäkterna från produktionsavtalet med Alligator kan komma att sträcka sig ända in i 2018, men merparten väntas under 2017 när produktion kommer i gång. För att möta framtida behov vid produktion av antikroppsläkemedel investerar Bioinvent i att uppgradera sin produktionsanläggning och ska köpa en så kallad Single Use Bioreactor (SUB). Vi uppskattar investeringen till i storleksordning 3-5 miljoner kronor. Dagens besked är inte av samma dignitet som ett avtal kring de egna projekten, men ändå bra nyhet då det bidrar till finansieringen. Vi kommer justera upp våra prognoser något, men inte så att det påverkar värderingen. Motiverat värde blir kvar på 4,5 kronor.