Utifrån hur handeln i teckningsrätter sett ut under teckningstiden var det inte helt överraskande att en del av emissionen till slut hamnade på garanterna. Om vi ser till de som är garanter är det sannolikt att en del av dessa förmodligen väljer att kliva ur aktien relativt omgående och därmed ge ett visst överhäng i det korta perspektivet. Det är bästa förklaringen till att de nya aktierna från emissionen (Binv BTA) nu på morgonen har handlats under emissionskursen.