Avegas Q4 rapport var mer eller mindre i linje med våra förväntningar. Försäljningen kom in något högre men med en lite lägre lönsamhet, sannolikt drivet av tillväxten. Avega har som tidigare diskuterat genomfört ett större strukturellt grepp inom olika områden under året, det har lett till en ökad försäljning och bättre lönsamhet per anställd. I Göteborg fortsätter Avega att vinna mark med stark tillväxt och hög lönsamhet. Marginalen har kommit ned något från nivåer under Q3, vilket vi också hade förväntat oss. Öresund som länge har haft det något kämpigt verkar nu ha kommit på rätt spår.

Vi tycker oss se en allt mer positiv ton från Avegas sida då bolaget verkar ha fått kontroll på de områden de förut har haft det något motigt med. Det är sannolikt att i nästkommande analysuppdatering så behöver vi se över våra prognoser.