NEXT GENERATION INVESTMENT BANKING

Members network
Limited Mobile Version
ACTI

Active Biotech

News article

Print

ACTIVE BIOTECH: RESULTATET EFTER SKATT BLEV -14,8 MLN KR 4 KV

STOCKHOLM (Direkt) Bioteknikföretaget Active Biotech redovisar ett resultat efter skatt på -14,8 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2016 (-40,8). Resultatet per aktie uppgick till -0:16 kronor (-0:45).Omsättningen uppgick till 7,1 ...

STOCKHOLM (Direkt) Bioteknikföretaget Active Biotech redovisar ett resultat efter skatt på -14,8 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2016 (-40,8). Resultatet per aktie uppgick till -0:16 kronor (-0:45).

Omsättningen uppgick till 7,1 miljoner kronor (5).

Rörelseresultatet blev -13,5 miljoner kronor (-28,2).

Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 77,7 miljoner kronor.